Kategorie usług
 
Menu

Ekonomia i kontrola wewnętrzna kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/16/12433/274190
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 1 900,00 zł
Cena netto za godzinę 28,79 zł Cena brutto za godzinę 28,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 66
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-31 Termin zakończenia usługi 2019-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-27
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 626 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Ekonomia i kontrola wewnętrzna ". W zakresie wiedzy, Uczestnik pozna: • podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne • struktury rynku • rachunek dochodu narodowego i jego determinanty • zasady polityki monetarnej i budżetowej • elementy rynku finansowego i jego instrumenty, system nadzoru nad rynkiem • pojęcia z zakresu zarządzania i strategii biznesowych • ryzyko w działalności gospodarczej: • system kontroli wewnętrznej: W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: • rozróżniać podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne • rozróżniać fundamentalne zasady mikro- i makroekonomii. • rozróżniać elementy i instrumenty rynku finansowego • rozróżniać modele i struktury organizacyjne przedsiębiorstwa • określać źródła ryzyka i rodzaje oraz szacować ich wpływu na działalność jednostki i jej wyniki. • wykorzystywać kontrolę wewnętrzną i audyt wewnętrzny w procesie zarządzania. W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: • zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, • gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: • obowiązkowy udział uczestników w wykładach , • aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć.
Drukuj do PDF