Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. B


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/14/10401/272181
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 46,67 zł Cena brutto za godzinę 46,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-23 Termin zakończenia usługi 2019-08-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-30
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Absolwent przystępuje do egzaminu teoretycznego. i praktycznego organizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego zgodnie z Dz.U. z 2016r. poz. 232.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Absolwent otrzymuje Prawo jazdy-dokument wydawany przez wydawane przez starostę, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Anna Niczyporuk Telefon 85 675 13 89
E-mail a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu teoretycznego i praktycznego w Wojewódzki Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat.B
Drukuj do PDF