Kategorie usług
 
Menu

Język hiszpański - zajęcia indywidualne poziom A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/13/6133/271741
Cena netto 7 650,00 zł Cena brutto 7 650,00 zł
Cena netto za godzinę 85,00 zł Cena brutto za godzinę 85,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-29 Termin zakończenia usługi 2019-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-28
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa następujące umiejętności: - osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej na poziomie A1: umiejętność radzenia sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych w życiu codziennym. - - osiągnięcie umiejętności wysławiania się i pisania w sposób poprawny, adekwatny do poziomu językowego. - zaznajomienie kursanta ze specyfiką krajów hiszpańskojęzycznych: godziny otwarcia urzędów, sklepów, restauracji, formy witania się i żegnania, etc. - wprowadzenie do kultury Hiszpanii: święta narodowe, gastronomia. - przygotowanie do egzaminu DELE A1.


Drukuj do PDF