Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO BVLOS MR 25 kg/Operatora dronów/ uprawniające do wykonywania lotów w zasięgu wzroku i poza widocznością


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/12/18252/271436
Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 125,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-11 Termin zakończenia usługi 2019-02-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-07
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Ukończenie szkolenia jest konieczne by przystąpić do egzaminu państwowego, zdanie którego jest podstawą wydania Świadectwa Kwalifikacji UAVO BVLOS MR 25 kg przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 94 i 104 ustawy Prawo Lotnicze
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu FLY AWAY PLUS Cezary Dobrzyński
Osoba do kontaktu Małgorzata Dobrzyńska Telefon +48 85 877 71 21
E-mail biuro@flyawayplus.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Zdobycie Świadectwa Kwalifikacji pozwalającego na wykonywanie lotów komercyjnych, bezzałogowymi statkami powietrznymi, dające możliwość poszerzenia oferty firmy o szeroki wachlarz innowacyjnych usług opartych o szybko rozwijającą się branżę BSP.
Cel edukacyjny
Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych niezbędnych do zdobycia Świadectwa Kwalifikacji pozwalającego na wykonywanie lotów komercyjnych, bezzałogowymi statkami powietrznymi, co znacząco poprawia możliwości zatrudnienia w innowacyjnej branży BSP
Drukuj do PDF