Kategorie usług
 
Menu

Intensywny kurs j.angielskiego - poziom podstawowy A1/A2


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/7077/271388
Cena netto 7 200,00 zł Cena brutto 7 200,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-17 Termin zakończenia usługi 2019-02-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-22
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacyjno-Turystyczne CENTAUREA Wojciech Frycz
Osoba do kontaktu Wojciech Frycz Telefon +48 667087715
E-mail wf@centaurea.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Opanowanie komunikatywnej umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym.
Uczestnik po ukończeniu tej usługi rozwojowej będzie:
a/ rozumiał znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
b/ potrafił radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
c/ potrafił tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane lub które go interesują.
d/ potrafił opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
e/ potrafił porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
Drukuj do PDF