Kategorie usług
 
Menu

Płetwonurek ekolog - poziom zaawansowany


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/11660/271326
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 243,75 zł Cena brutto za godzinę 243,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-09 Termin zakończenia usługi 2019-02-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-08
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AQUAMANIA" MAGDALENA DĄBROWSKA”
Osoba do kontaktu Miłosz Dąbrowski Telefon +48 603 173 049
E-mail milosz@aquadiver.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik kursu zdobywa zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala na poruszanie się w ekosystemach wodnych w sposób bezpieczny dla cennych siedlisk i gatunków. Przyczynia się tym samym do czynnej ochrony środowiska wodnego. Zdobyte podczas kursu umiejętności otwierają możliwość udziału w inwentaryzacjach przyrodniczych np. na potrzeby wykonania planów zadań ochronnych i zadań ochronnych obszarów Natura 2000, planów ochrony rezerwatów i parków, jako pełnoprawnego uczestnika zespołu badawczego oraz zarządzenia imprezami ekologicznymi. Uczestnik po zakończonym szkoleniu będzie: - miał podstawowe informacje o środowisku wodnym - znał gatunki chronione inwazyjne i rodzime - będzie potrafił poruszać się pod wodą w odpowiedni sposób w zależności od warunków akwenu - potrafił zorganizować sprzątenie akwenów wodnych - potrafił dokumentować stan środowiska wodnego Kompetencje społeczne: - miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska wodnego - rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie dokumentacji i inwentaryzacji środowiska wodnego - miał chęć rozwoju i kształcenia.
Drukuj do PDF