Kategorie usług
 
Menu

Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i z rur miedzianych z uprawnieniami elektroenergetycznymi G1, G2, G3 E/D


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/10510/271302
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 41,67 zł Cena brutto za godzinę 41,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 96
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-04 Termin zakończenia usługi 2019-03-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-01
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Justyna Kielar-Sopala Telefon 32 233 31 59
E-mail j.sopala@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie montera wewnętrznych instalacji budowlanych. Słuchacze kursu nabędą wiedzę teoretyczną dotyczącą m.in.: rodzajów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych; organizacji robót; instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, jak również umiejętności praktyczne przy projektowaniu i tworzeniu wewnętrznych instalacji budowlanych, jak również nabycie kompetencji w zakresie zgrzewania różnego rodzaju elementów przy zachowaniu zasad BHP. Nabyte kompetencje pozwolą uzyskać tytuł montera wewnętrznych instalacji budowlanych i zdobycie uprawnień elektroenergetycznych w grupie G1, G2, G3.
Drukuj do PDF