Kategorie usług
 
Menu

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko kupując usługi transportowe i spedycyjne?


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/8675/271286
Cena netto 1 290,00 zł Cena brutto 1 586,70 zł
Cena netto za godzinę 107,50 zł Cena brutto za godzinę 132,23
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-07 Termin zakończenia usługi 2019-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-01
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu MACIEJ MAJCHROWSKI Telefon 228533523
E-mail atl@atl.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabył  wiedzę z zakresu: Organizacji procesów transportowych w przedsiębiorstwie; Zawierania bezpiecznych umów w transporcie i spedycji. Doborze bazy dostawy wg Incoterms 2010 przy uwzględnieniu ryzyk transportowych. Dokumentacji i ubezpieczeń w transporcie. Dochodzenia reklamacji z tytułu szkód w transporcie. Uczestnik nabył  umiejętności z zakresu: procedury zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów, skuteczności rozpatrywania  reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów, wykorzystania  możliwości prawnych i zwyczajowych do uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie, ograniczania ryzyka transportowego poprzez aktywne negocjowanie bazy dostawy. Uczestnik nabył kompetencje społeczne z zakresu: komunikacji z klientem; rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych; przewidywania  skutków podejmowanych działań; negocjowania warunków porozumień;


Drukuj do PDF