Kategorie usług
 
Menu

Akademia Fryzjerstwa Krystian Gawęcki & o3 - step by step - krok 2- "strzyżenia damskie z uwzględnieniem portretu psychologicznego" - poziom perfekcyjny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/11906/271283
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 234,38 zł Cena brutto za godzinę 234,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-24 Termin zakończenia usługi 2019-02-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-24
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu o3 SZKOLENIA KURSY DORADZTWO Paweł Szkudlarek
Osoba do kontaktu Paweł Szkudlarek Telefon 798752646
E-mail pawel.szkudlarek@outlook.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Cele wg metodyki SMART 1. Skonkretyzowany (ang. Specific) - zwiększenie kompetencji w zakresie strzyżenia, poznanie nowych trendów, poznanie nowych produktów. 2. Mierzalny (ang. Measurable) i określony w czasie (ang. Time-bound) - w ciągu 12 miesięcy przewidywany jest wzrost zysków o 20%. Dzięki zdobytym umiejętnościom nastąpi wzrost zadowolenia klientów, co przełoży się na zwiększenie ceny za usługę przy większej liczbie klientów. 3. Osiągalny (ang. Achievable) - planowane szkolenie pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów poprzez uzyskanie przez uczestników niezbędnych zasobów potrzebnych do jego realizacji. W tym przypadku będą to zasoby charakteryzujące się rozwojem kompetencji. Osiągnięcie celu da wymierną korzyść materialną firmie poprzez wzrost dochodu przedsiębiorstwa. Cel jest jednocześnie atrakcyjny dla uczestników, ponieważ osiągną większą sprawność w dziedzinie, która zazwyczaj jest ich życiowym powołaniem i pasją. 4. Istotny (ang. Relevant) Najważniejszym zasobem każdego salonu fryzjerskiego jest kompetentna kadra. Uczestnicy zostają uczeni jak poprawnie prowadzić rozmowę z klientem , aby poznać jego potrzeby i oczekiwania wobec przyszłego wyglądu włosów oraz analizy typu psychologicznego klienta. Badania pokazują, że zadowoleni klienci obsłużeni na wysokim poziomie mają tendencję do powracania i korzystania z usług firmy ponownie. Przedsiębiorcy mający dobrze wykwalifikowaną kadrę, która wywiązuje się w sposób należyty ze swoich obowiązków oraz jednocześnie mająca dobry kontakt z klientem, obsługujący klientów z taktem, potrafiący się zachować w sytuacjach trudnych mogą pochwalić się dużo wyższymi zyskami aniżeli przedsiębiorcy nie przykładający wagi do selekcji pracowników pod wyżej wymienionym kątem. Cel jest jednocześnie atrakcyjny dla uczestników, ponieważ osiągną większą sprawność w dziedzinie, która zazwyczaj jest ich życiowym powołaniem i pasją. 4. Istotny (ang. Relevant) Najważniejszym zasobem każdego salonu fryzjerskiego jest kompetentna kadra. Badania pokazują, że zadowoleni klienci obsłużeni na wysokim poziomie mają tendencję do powracania i korzystania z usług firmy ponownie. Są to najbardziej pożądani klienci, przynoszące największe zyski. Przedsiębiorcy mający dobrze wykwalifikowaną kadrę, która wywiązuje się w sposób należyty ze swoich obowiązków oraz jednocześnie mająca dobry kontakt z klientem, obsługujący klientów z taktem, potrafiący się zachować w sytuacjach trudnych mogą pochwalić się dużo wyższymi zyskami aniżeli przedsiębiorcy nie przykładający wagi do selekcji pracowników pod wyżej wymienionym kątem. Szkolenia podnoszące umiejętności fryzjerskie, dające możliwości poznania nowych trendów w branży przyniesie wiele pozytywnych efektów skutkujących zwiększeniem liczby zrealizowanych, a co za tym idzie poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy
Cel edukacyjny
Głównym celem uczestnictwa w szkoleniu "step by step - krok 2- "strzyżenia damskie z uwzględnieniem portretu psychologicznego"" jest nauczenie uczestnika jak odpowiednio przeprowadzić rozmowę wstępną z klientem, tak aby wraz z jego pomocą móc sprawnie wykonać strzyżenie i aby końcowy efekt zgadzał się z oczekiwaniami klienta. Szkolenie polega również na zdobyciu umiejętności dopasowania fryzury do osobowości klienta. Fryzjer uczestniczący w szkoleniach idzie z postępem- zdobywa umiejętności w zakresie nowych technik w strzyżeniach damskich. Uczestnictwo w szkoleniach może zaowocować zwiększonymi zyskami w firmie oraz pozyskaniem nowych klientów. Innym plusem uczestnictwa w szkoleniach jest kontakt z ludźmi, możliwość porównania doświadczeń.Szkolenia polegają głównie na warsztatach praktycznych.Podczas szkolenia uczestnik pracuje na wysoko jakościowych pomocach , czyli główkach treningowych oraz na żywych modelkach. Nauka w zakresie techniki, ale również tego, jak można ją wykorzystać, żeby stworzyć coś wyjątkowego i artystycznego. Szkolenia są połączeniem praktyki i teorii w dziedzinie strzyżeń, tak by uczestnicy zdobywali nie tylko wiedzę, ale i umiejętności.Umiejętność ta sprawi, że klienci poczują się usatysfakcjonowani i dowartościowani obsługą na najwyższym poziomie co sprawi, że klienci będą wracać do salonu fryzjerskiego cyklicznie w miarę swoich potrzeb. Klienci powracający są najbardziej pożądanymi klientami, gdyż są najbardziej dochodowi dla przedsiębiorstwa. Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Umiejętności te są niezwykle ważne w pracy z ludźmi, a znajomość ich i skuteczne stosowanie powoduje utrzymanie dobrej relacji z klientem i wzrost zadowolenia z usług co przekłada się na wzrost przychodów. Ponadto uczestnik zdobędzie wiedzę fryzjerską przekazaną od osoby prowadzącej,która stawia na nowoczesność oraz oryginalność.
Drukuj do PDF