Kategorie usług
 
Menu

Klauzule w umowach handlowych – formułowanie, interpretacja, wykorzystanie.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/8675/271249
Cena netto 790,00 zł Cena brutto 971,70 zł
Cena netto za godzinę 131,67 zł Cena brutto za godzinę 161,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-06 Termin zakończenia usługi 2019-11-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-28
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Maciej Majchrowski Telefon 22 853 35 23
E-mail atl@atl.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabył wiedzę z zakresu: podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach i konsekwencjach zapisów w umowie, a także niebezpieczeństwach określonych sformułowań, aktualnej wiedzy handlowej na temat klauzul w umowach z partnerami krajowymi i zagranicznymi, zasad ograniczania ryzyka podczas zawierania umów handlowych. Uczestnik nabył umiejętności w zakresie: formułowania poprawnych klauzul w umowach handlowych, negocjowania klauzul umowy, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach. Uczestnik nabył kompetencje społeczne:potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, ma świadomość konieczności  poszerzania własnych kompetencji zawodowych w drodze samokształcenia oraz uczestnictwa w innych formach kształcenia, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, przewidywania skutków podejmowanych działań


Drukuj do PDF