Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kategorii C i CE łączony/jednocześnie - "Kierunek Kariera" / "Kierunek Kariera Zawodowa"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/17193/271129
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-12 Termin zakończenia usługi 2019-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-11
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 4. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z kat. "C" - kurs podstawowy
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Lex Beata Nowak
Osoba do kontaktu Justyna Nowak Telefon 146222333
E-mail autolex@idsl.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności niezbędnej do kierowania pojazdami w zakresie kategorii C i CE - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. wraz z przyczepą. Wyszkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. C i CE jednocześnie.


Drukuj do PDF