Kategorie usług
 
Menu

Podatek VAT na 2019 rok z uwzględnieniem zmian w zakresie kosztów używania samochodów w firmie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/10/13089/270645
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-24 Termin zakończenia usługi 2019-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-10 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-20
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych ze zbliżającymi się zmianami przepisów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. Istotna stanie się także zmiana przepisów obejmująca nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych, zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych. Zagadnienie to wiąże się z ograniczeniem prawa odliczania podatku naliczonego VAT i zostanie omówione w świetle praktycznych skutków zmian przepisów dla oceny zasadności zawierania umów leasingowych w okresie do końca bieżącego roku. Uczestnik szkolenia osiągnie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zasad ustalania i prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku VAT, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Drukuj do PDF