Kategorie usług
 
Menu

Nowe wymogi w gospodarce odpadami. Nowelizacja ustawy o odpadach.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/08/7788/269049
Cena netto 350,00 zł Cena brutto 350,00 zł
Cena netto za godzinę 43,75 zł Cena brutto za godzinę 43,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-22 Termin zakończenia usługi 2019-02-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-18
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Kategorie dodatkowe KU Ekologia i rolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Michalina Sadowska Telefon 516150054
E-mail michalina.sadowska@seka.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przekazanie wiedzy w zakresie zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad gospodarowania odebranymi odpadami komunalnymi, uzyskiwania wpisów do rejestru działalności regulowanej oraz uczestniczenia w przetargach na odbieranie/odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przekazanie wiedzy w zakresie obowiązków sprawozdawczych oraz kar pieniężnych grożących za uchybienia w tym zakresie, zasad przygotowania się do kontroli prowadzonej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Drukuj do PDF