Kategorie usług
 
Menu

Akademia Liderów Oświaty


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/07/9533/267815
Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 64
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-01 Termin zakończenia usługi 2019-04-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-25
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu APAULY GROUP Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Kamil Wypchoł Telefon 327261134
E-mail kamilwypchol@apauly.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest wzrost kompetencji w zakresie komunikacji, przywództwa, coachingu i mentoringu, budowania zespołu i zarządzania emocjami w relacjach zawodowych. Obszar Wiedza: uczestnik definiuje pojęcia i zasady z zakresu coachingu, mentoringu, przywództwa, zarządzania, budowania zespołu, uczestnik wie jaka jest dynamika komunikacji, uczestnik zna modele komunikacji, uczestnik zna zasady budowania zespołu, uczestnik zna zasady inteligencji emocjonalnej. Obszar Umiejętności: uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną, uczestnik potrafi dobrać odpowiedni styl zarządzania i przywództwa do sytuacji i zespołu, uczestnik odróżnia zespół od grupy ludzi, uczestnik potrafi formułować cele, uczestnik potrafi formułować pytania otwarte, uczestnik potrafi zastosować odpowiednie narzędzia zarządcze, uczestnik potrafi ćwiczyć inteligencję emocjonalną i społeczną. Obszar Kompetencje społeczne: uczestnik myśli analitycznie, uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i komunikacyjny, uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej i osobistej.
Drukuj do PDF