Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe - ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/27/12546/264649
Cena netto 3 850,00 zł Cena brutto 3 850,00 zł
Cena netto za godzinę 21,88 zł Cena brutto za godzinę 21,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 176
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-23 Termin zakończenia usługi 2020-01-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-15
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Osoba do kontaktu Joanna Krawczyk Telefon +48 32 432 98 51
E-mail joanna.krawczyk@ue.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zróżnicowanych zadań w biznesie oraz efektywnej komunikacji w wielokulturowym środowisku pracy w języku angielskim. Po ukończeniu studiów słuchacz: - ma podstawową wiedzę z zakresu współczesnego rynku pracy, zasobów ludzkich, marketingu, finansów i organizacji przedsiębiorstw oraz prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej - rozpoznaje i potrafi wykorzystywać specjalistyczne słownictwo z zakresu ekonomii i prawa w języku angielskim - posiada umiejętność analizy tekstu prawnego i stosuje podstawowe zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych w tłumaczeniach ustnych i pisemnych – posiada umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej i sporządzania dokumentacji w języku angielskim - posiada umiejętność przygotowania wystąpień publicznych, prezentacji w języku angielskim z wykorzystaniem technik multimedialnych - ma umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza w języku angielskim, we współczesnych środowiskach pracy oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać problemy związane z wykonywanymi zadaniami i pracą w międzynarodowych zespołach.
Drukuj do PDF