Kategorie usług
 
Menu

Opiekun osób starszych i schorowanych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/20/8319/263239
Cena netto 500,00 zł Cena brutto 500,00 zł
Cena netto za godzinę 8,93 zł Cena brutto za godzinę 8,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-21 Termin zakończenia usługi 2019-01-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-21
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ŚLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Tatiana Kopicara-Dudek Telefon 324204250
E-mail osrodek1@scuw.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy w zakresie opieki nad osobami starszymi i schorowanymi. Efektem szkolenia jest zdobycie wiedzy o tematyce kursu. Uczestnik po ukończeniu kursy zna rolę i zadania opiekuna osób starszych i schorowanych, etykę w zawodzie opiekuna, zna bio-psycho-społeczne aspekty funkcjonowania osób starszych, zna problemy wielochorobowości i specyfika przebiegu schorzeń u pacjentów w podeszłym wieku, zna zasady prawidłowego żywienia osób starszych i chorych, potrafi zadbać o higienę i zrobić zabiegi pielęgnacyjne osób starszych i przewlekle chorych, potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskie,potrafi zorganizować wolny czas osób starszych, posiada świadomość wspierania i pomocy dla umierającego i rodziny, posiada świadomość odpowiedzialności wykonywanego zawodu, pracuje i współpracuje w zorganizowanych warunkach i pod kierunkiem innych osób.
Drukuj do PDF