Kategorie usług
 
Menu

FINANSE DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/12/7829/259416
Cena netto 1 240,00 zł Cena brutto 1 240,00 zł
Cena netto za godzinę 103,33 zł Cena brutto za godzinę 103,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-16 Termin zakończenia usługi 2019-05-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-06
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Kinga Lalko-Smołka Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnikom zostaną wskazane informacje, na podstawie których można dokonać oceny kondycji finansowej podmiotów. Przedstawione zostaną zasady interpretowania pozycji wynikowych, uczestnik zostanie zaznajomiony ze strukturą i prawidłowym interpretowaniem kategorii kosztowych, wprowadzone zostaną pojęcia kosztów stałych i zmiennych, które umożliwią stosowną analizę stopni pokrycia / marży. Uczestnicy otrzymają informacje dotyczące prawidłowego interpretowania wyniku, zasad analizy rentowności. Poznają zasady budowania optymalnej struktury finansowania, nabędą umiejętność prawidłowej oceny zasobów majątkowych i ich efektywności. Przekazane zostaną informacje dotyczące zasad analizy płynności, przybliżona struktura kapitału pracującego i wskazana ocena strategii płynności. Przedstawione kierunki analiz rachunku zysków i strat oraz bilansu ostatecznie prowadzą uczestnika do budowy i specyfiki konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił racjonalnie współprowadzić politykę kosztów, właściwie klasyfikować koszty, pracować z wykorzystaniem analizy marży i rentowności. Tak przyswojona wiedza da możliwości racjonalizacji podejmowanych decyzji, swobody pracy z budżetem, zarządzania czasem wykorzystania zasobów, budowania właściwej struktury finansowania i swobodnej współpracy z działem finansowo-księgowym.
Drukuj do PDF