Kategorie usług
 
Menu

RODO - Twój nowy system ochrony danych osobowych.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/12/07/19376/257128
Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł
Cena netto za godzinę 687,50 zł Cena brutto za godzinę 687,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-14 Termin zakończenia usługi 2019-01-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-12-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-11
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Międzynarodowe Centrum Edukacyjne IN TRANSLATOR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Patryk Jarecki Telefon 577-726-100
E-mail biuro@translator.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Cele biznesowe: Szczegółowość - Rezultatem szkolenia będą: 1. Osiągnięcie wysokiego poziomu świadomości odpowiadającego na pytania: a) Czemu służy ochrana danych osobowych b) Jakie zagrożenia niesie naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora danych osobowych w firmie jak i przez osoby przetwarzającej dane odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna) prowadzące do zagrożenia praw i wolności osób fizycznych. c) Jak naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych może wpłynąć na utratę konkurencyjności firmy , spadek poziomu zaufania i ocenę wiarygodności firmy. d) Jakie kary finansowe mogą grozić firmie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. 2. Wdrożenie uzyskanej wiedzy do codziennej praktyki zawodowej 3. Stosowanie w praktyce wdrażanej w firmie "Polityce Bezpieczeństwa Informacji" Mierzalność - Realizację wyszczególnionych powyżej celów będzie można zmierzyć oraz oznaczyć sprawdzalność jego realizacji poprzez stale prowadzone monitorowania procesu przetwarzania danych i podejmowania działań w sytuacji zagrożenia. Akceptowalność - Cele są wspólne dla wszystkich pracowników firmy upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, a jego osiągniecie zależy tylko od zaangażowania biorących udział w szkoleniu. Realność - Osiągnięcie wytyczonych celów jest realne i konieczne dla prawidłowego działania i rozwoju firmy oraz dla właściwego wykonywania zadań dla jej pracowników. Stanowi wartość podnoszącą wiarygodność firmy i dającą gwarancję ochrony danych osobowych jej klientów. Terminowość - Terminowość osiągnięcia zakładanych celów zostanie wyznaczona poprzez wdrożenie w organizacji "Polityki Bezpieczeństwa Informacji". Zakłada się, że ukończenie szkolenia przez pracowników firmy będzie zakończeniem procesu wdrażania RODO, a tym samym założone cele będą osiągnięte.
Cel edukacyjny
W ramach szkolenia uczestnik dowie się jakie zmiany prawne wprowadzają nowe przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Dyrektywy RODO. Dowie się także jak nowe przepisy będą wpływały na jego działalność gospodarcza lub na codziennie obowiązki zawodowe uczestnika. Pozna także zestaw obowiązkowej dokumentacji, która będzie obowiązywała w firmie uczestnika. Po szkoleniu będzie on potrafił prawidłowo interpretować przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Dyrektywy RODO w odniesieniu do jego codziennych obowiązków oraz będzie potrafił zastosować odpowiednią dokumentację w zależności od konkretnej, zaistniałej sytuacji.
Drukuj do PDF