Kategorie usług
 
Menu

Superwizja kliniczna psychoterapii uzależnień


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/20/10788/248755
Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł
Cena netto za godzinę 87,30 zł Cena brutto za godzinę 87,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 63
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-14 Termin zakończenia usługi 2019-11-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-21 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-13
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania Sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Beata Najda Telefon +48605734666
E-mail b.najda@akademiapomerania.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia "Superwizja kliniczna" jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pracownika medycznego pracującego w obszarze uzależnienia i współuzależnienia, lub uzupełnienia wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczących superwizji klinicznej w różnych zakresach. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie: - wiedzę w zakresie dokonywania diagnozy nozologicznej i problemowej dla potrzeb psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, rozumienia psychologicznych mechanizmów uzależnienia pacjentów uzależnionych oraz wpływu tych mechanizmów na aktualne problemy pacjentów na etapie terapii podstawowej i pogłębionej; - umiejętności opracowywania strategii terapeutycznej i planowania kierunków terapii na etapie terapii podstawowej i pogłębionej w odniesieniu do osób uzależnionych oraz umiejętność analizy i rozumienia stosowanych interwencji terapeutycznych; - kompetencje społeczne w zakresie rozumienia wagi relacji interpersonalnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.


Drukuj do PDF