Kategorie usług
 
Menu

Rewizja finansowa - kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (Online w czasie rzeczywistym)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/14/12433/246408
Cena netto 2 336,00 zł Cena brutto 2 336,00 zł
Cena netto za godzinę 35,39 zł Cena brutto za godzinę 35,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 66
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-15 Termin zakończenia usługi 2019-04-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-11
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel edukacyjny: Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Rewizja Finansowa ". Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Rewizja Finansowa i etyka". W zakresie wiedzy: Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu rewizji finansowej oraz etyki w zakresie wymaganym na egzaminie. Uczestnik nauczy się identyfikować wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich. Uczestnik nauczy się określać czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne). Zdobędzie wiedzę z zakresu zasad i sposobów wykonywania innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych, Nauczy się zasad etyki oraz wartości i postaw zawodowych biegłego rewidenta. W zakresie umiejętności: Uczestnik kursu będzie potrafił rozwiązywać zadania i posługiwać się aktami prawnymi w zakresie rewizji finansowej. Uczestnik będzie potrafił określać zasady i sposoby przygotowywania sprawozdań finansowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej biegłego rewidenta. Uczestnik będzie potrafił stosować zasady etyki i odpowiedniej postawy zawodowej. W zakresie kompetencji społecznych: Uczestnik kursu nabędzie zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań w pracy zawodowej oraz gotowość do uczenia się przez całe życie. Uczestnictwo w kursie umożliwi kursantowi awans społeczny poprzez zdobycie nowych kompetencji. Uczestnik posiądzie umiejętność samokształcenia pozwalającą na zwiększenie swojej skuteczności i efektywności osobistej. Uczestnik zrozumie znaczenie komunikacji oraz będzie prawidłowo identyfikować dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach, - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.
Drukuj do PDF