Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C, C+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/09/11542/245071
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł
Cena netto za godzinę 58,46 zł Cena brutto za godzinę 58,46
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-17 Termin zakończenia usługi 2019-03-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-17
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie przez uczestników kwalifikacji zawodowych o uprawnienie prawa jazdy kat. C, C+E pozwoli przedsiębiorstwu na rozwój, pozyskiwanie nowych zleceń, nawiązywanie kontaktów z nowymi kontrahentami, poszerzenie usług oferowanych przez firmę, a dzięki temu zapewnienie lepszej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne, zgodne z zasadami dydaktyki przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. C, C+E. Cel szkolenia realizowany jest poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, ogólnych zasad drogowych, bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy po zakończeniu kursu oraz po pozytywnym zdaniu egzaminów państwowych przed Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego powinni posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia, czyli m.in. zasady drogowe, przepisy prawa, znajomość pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda na placu manewrowym, parkowanie, jazdy w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym. Po pozytywnym zdaniu egzaminów państwowych kursanci uzyskają uprawnienia prawa jazdy kat. C i C+E pozwalające im na prowadzenie samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony masy całkowitej oraz samochodu ciężarowego z naczepą lub przyczepą. Ponadto ukończenie szkolenia prawa jazdy kat. C, C+E oraz pozytywne zdanie egzaminów państwowych przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli zdanie egzaminów państwowych przed WORD, a zatem poszerzenie kwalifikacji uczestników i wzrost ich przydatności na obecnym rynku gospodarczym w związku z posiadaniem uprawnień do prowadzenia w/w pojazdów.
Drukuj do PDF