Kategorie usług
 
Menu

Kursu języka hiszpańskiego z Native Speaker poziom podstawowy A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/06/15883/243126
Cena netto 10 560,00 zł Cena brutto 12 988,80 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 147,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 88
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-04 Termin zakończenia usługi 2020-01-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-04
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRANTUS SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Magdalena Kutak Telefon 602551739
E-mail biuro@grantus.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zwiększenie liczby obsłużonych klientów hiszpańskojęzycznych o 15 % w ciągu roku po zakończeniu udziału w usłudze.
Cel edukacyjny
Opanowanie komunikatywnej umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie podstawowym. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Cel ogólny - Podniesienie kompetencji uczestnika szkolenia w zakresie komunikacji w sytuacjach zawodowych w języku hiszpańskim, Cele dotyczący wiedzy – podniesienie wiedzy z zakresu słownictwa biznesowego i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Cele dotyczący umiejętności – podniesienie umiejętności komunikacji się w języku hiszpańskim w sytuacjach życia codziennego i zawodowego na poziomie podstawowym. Cele dotyczący postawy – uczestnik będzie potrafił wchodzić w relacje interpersonalne z obcokrajowcami, także w sytuacjach biznesowych, potrafi odczuć różnice komunikacji formalnej i nieformalnej, ma świadomość różnic kulturowych i językowych, ma umiejętność samokształcenia się i dalszego rozwoju.


Drukuj do PDF