Kategorie usług
 
Menu

Tworzenie przekazu reklamowego z modułem prowadzenia sklepu www- kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach kwalifikacji – A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/05/10401/242546
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-09 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-22
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.27. - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Roszkowska Telefon 85 675 25 17
E-mail k.roszkowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania kampanii reklamowej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia przekazu reklamowego Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zakresie pierwszej części efektów kształcenia: Tworzenie przekazu reklamowego w kwalifikacji A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej w zawodzie technik organizacji reklamy (333906).
Drukuj do PDF