Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/11/02/10510/241880
Cena netto 2 450,00 zł Cena brutto 2 450,00 zł
Cena netto za godzinę 102,08 zł Cena brutto za godzinę 102,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-10 Termin zakończenia usługi 2019-01-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Marta Jaworska Telefon 32 262 39 76
E-mail dabrowag@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych pojęć, praw i definicji z zakresu elektrotechniki oraz zasadami budowy i działania napędów elektromechanicznych.
Drukuj do PDF