Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka hiszpańskiego, poziom podstawowy A1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/30/13954/241089
Cena netto 750,00 zł Cena brutto 750,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-06 Termin zakończenia usługi 2019-02-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-30 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs "Język hiszpański podstawowy A1" - 60 godzin lekcyjnych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Dyplomy z Hiszpańskiego DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Nilton Bicca Moraes Porto Alegre Szkoła Języków Iberyjskich
Osoba do kontaktu Anna Grudzień Telefon +48 12 432 79 70
E-mail krakow@portoalegre.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs języka hiszpańskiego
Drukuj do PDF