Kategorie usług
 
Menu

Grafik komputerowy - projekty multimedialne - kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach kwalifikacji – A.25


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa o charakterze zawodowym
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/23/10401/237713
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 22,22 zł Cena brutto za godzinę 22,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-06 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-13
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.25. - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Katarzyna Roszkowska Telefon 85 675 25 17
E-mail k.roszkowska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia projektów multimedialnych. Słuchacz kursu nabędzie kwalifikacje w zakresie podstawy programowej kształcenia w zakresie drugiej części efektów kształcenia: Przygotowanie projektów multimedialnych w kwalifikacji A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 311911.
Drukuj do PDF