Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie" (edycja VII)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/12/13198/233249
Cena netto 4 600,00 zł Cena brutto 4 600,00 zł
Cena netto za godzinę 21,90 zł Cena brutto za godzinę 21,90
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 210
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-03 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-13 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-31
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Organizacja
Kategorie dodatkowe KU Finanse
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Małgorzata Szczyt Telefon 61 854 38 12
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem i zadaniem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych statystycznych w administracji i biznesie. Poznanie zaawansowanych metod ilościowej analizy danych pozwoli uczestnikom studiów na skuteczne wdrożenie ich do swojej działalności zawodowej, zaś wymiana doświadczeń i opinii między wykładowcami a praktykami umożliwi stałą kontrolę treści i sposobu prezentowania poruszanych zagadnień.
Drukuj do PDF