Kategorie usług
 
Menu

Język angielski zajęcia indywidualne. Poziom zaawansowania A2.1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/11/14949/232984
Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł
Cena netto za godzinę 215,00 zł Cena brutto za godzinę 215,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-16 Termin zakończenia usługi 2019-02-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-16
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Lokalnego
Osoba do kontaktu Sara Gruszka Telefon 728970097
E-mail kontakt@fundacjarozwojulokalnego.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz przychodów, poprzez pozyskanie nowych zagranicznych kontrahentów/inwestorów. Cel zakłada podniesienie kompetencji językowych z poziomu zaawansowania A1.2 na poziom zaawansowania A2.1 do zakończenia usługi rozwojowej oraz zweryfikowany na podstawie testu wiedzy po zakończeniu szkolenia. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki regularnym zajęciom z lektorem odbywającym się dwa razy w tygodniu, a co za tym idzie zwiększeniu kompetencji językowych pracownika. Kompetencje te pozwolą na nawiązanie długofalowych kontaktów z zagranicznymi firmami, których liczba ciągle rośnie na rynku polskim, a tym samym zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenie jest zdobycie kompetencji językowych niezbędnych w posługiwaniu się językiem angielski w kontaktach z obcokrajowcami w tym zagranicznymi kontrahentami. Uczestnik po szkoleniu zdobędzie wiedzę z zakresu materiału leksykalnego przewidzianego w programie szkolenia, jak również pozna struktury leksykalno-gramatyczne, pozwalające na osiągnięcie celów komunikacyjnych. Uczestnik poszerzy zakres słownictwa na poziomie A2.1 z takiej tematyki jak umawianie spotkań, omawianie odpowiedzialności w pracy czy poruszanie się po mieście. Uczestnik będzie umiał: -zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa oraz główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach. -czytać bardzo krótkie, proste teksty, znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. -brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane sobie tematy. -pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Kompetencje personalne i społeczne które posiądzie uczestnik to : - skuteczne komunikowanie się w języku angielskim na poziomie A2.1 - otwartość na kulturę krajów anglojęzycznych oraz zdolność do podjęcia rozmowy w języku angielskim, - rozumienie potrzeby ciągłego doskonalenia umiejętności językowych.
Drukuj do PDF