Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z języka angielskiego ogólnego - poziom Upper-intermediate B2.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/11/9601/232573
Cena netto 8 700,00 zł Cena brutto 8 700,00 zł
Cena netto za godzinę 116,00 zł Cena brutto za godzinę 116,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 75
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-15 Termin zakończenia usługi 2019-10-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-10
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Język angielski ogólny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lingua Nova Sp z o.o.
Osoba do kontaktu Tomasz Komorowski Telefon +48 22 584 10 33
E-mail t.komorowski@linguanova.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych i nabycie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w obrębie poziomu B2. . W zakresie wiedzy uczestnik będzie potrafił tworzyć pytania otwarte i zamknięte w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym, tworzyć przymiotniki i przysłówki oraz poprawnie używać je w zdaniach. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia będzie potrafił poprawnie używać czasów teraźniejszych oraz form do wyrażania przyszłości, stosować zdania warunkowe typu 1 i 2 oraz wyrażać prawdopodobieństwo przy pomocy czasowników modalnych may, might, can, could. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia będzie skutecznie potrafił porozumiewać się w rutynowych, sytuacjach komunikacyjnych na tyle skutecznie, aby prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka.
Drukuj do PDF