Kategorie usług
 
Menu

Język hiszpański poziom A1, zajęcia grupowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/10/06/25616/230342
Cena netto 2 210,00 zł Cena brutto 2 210,00 zł
Cena netto za godzinę 61,39 zł Cena brutto za godzinę 61,39
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-01-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-10-08 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-12
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Modernschool Szkoła Językowa Ewelina Rutkowska
Osoba do kontaktu Edyta Klepacka Telefon 535536746
E-mail edytaklepacka@modern-school.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podwyższenie umiejętności komunikacji zgodnie z programem modułu pierwszego. Usługa ma na celu nauczenie uczestników nowego zasobu pojęć i zwrotów w języku hiszpańskim, zwiększenie umiejętności porozumiewania się oraz stosowania odpowiednich zwrotów. Uczestnik po zakończonym module tego kursu potrafi: - swobodnie komunikować się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych; - identyfikować informacje zarówno w tekstach mówionych jak i krótkich tekstach pisanych; - dokonywać analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w komunikacji hiszpańskojęzycznej; - przedstawiać w formie ustnej fakty i opinie argumentując swoją decyzję; gramatycznych.
Drukuj do PDF