Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Pozyskiwanie środków unijnych i rozliczanie projektów - szkolenie 2 dni


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/20/30470/222543
Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 1 850,00 zł
Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 115,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-23 Termin zakończenia usługi 2018-10-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-20 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-24
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy i szkolenia
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
Osoba do kontaktu Tomasz Rzychoń Telefon +48 883 357 222
E-mail trzychon@wseh.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy: uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak poszukiwać możliwości dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i „miękkich” ze środków unijnych, jak ocenić szanse pozyskania środków, jak przygotować wniosek o dofinansowanie z załącznikami i jak rozliczać projekt dofinansowany ze źródeł unijnych. W obszarze umiejętności: uczestnicy nauczą się poszukiwać źródła dofinansowania dla określonych przedsięwzięć, przygotowywać wniosek o dofinansowanie, opracować zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w wyborze dostawców i tworzyć dokumentację projektu dofinansowanego
Drukuj do PDF