Kategorie usług
 
Menu

Inspektor Ochrony Danych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/18/7405/221046
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł
Cena netto za godzinę 23,75 zł Cena brutto za godzinę 23,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-27 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-18 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-15
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny WSB Poznań: Tyflopedagogika
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Osoba do kontaktu Bartosz Lipiński Telefon 602 646 460
E-mail bartosz.lipinski@wsb.szczecin.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do niej oraz przygotowanie do pełnienia tej roli w nowych ramach prawnych po wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych. Dodatkowe cele studiów: - nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej, - umiejętność interpretowania przepisów o ochronie danych osobowych w konkretnych sytuacjach faktycznych (biznesowych, organizacyjnych) i implementowania wymagań prawnych u administratora danych osobowych, - nabycie podstawowej wiedzy o współczesnych metodach technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych, - nabycie kompetencji do uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych przez organ - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Drukuj do PDF