Kategorie usług
 
Menu

Język angielski + egzamin TOEIC + ćwiczenia zdalne online, certyfikat, kurs podstawowy A1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/09/17/30470/220255
Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł
Cena netto za godzinę 45,83 zł Cena brutto za godzinę 45,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-23 Termin zakończenia usługi 2019-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-09-17 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy i szkolenia
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
Osoba do kontaktu Tomasz Rzychoń Telefon +48 883 357 222
E-mail trzychon@wseh.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych uczestnika do poziomu A1 i tym samym umożliwienie uczestnikom porozumiewania się w języku angielskim w zakresie języka ogólnego oraz języka w środowisku biznesowym, to jest przydatnego w sytuacjach życiowych oraz w sferze zawodowej
Drukuj do PDF