Kategorie usług
 
Menu

Metoda PROTI - innowacja w nauczaniu języka angielskiego dzieci 3-8 lat


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/27/15262/209292
Cena netto 899,00 zł Cena brutto 1 105,77 zł
Cena netto za godzinę 149,83 zł Cena brutto za godzinę 184,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-13 Termin zakończenia usługi 2018-10-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-08-27 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-13
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon +48 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia: • Pogłębi i uporządkuje swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności pedagogiczne w zakresie specyfiki pracy z dziećmi w wieku 3-8 lat • Uzupełni swoją wiedzę o znajomość innowacyjnej Metody Proti • Będzie potrafił korzystać z pomocy dydaktycznych z serii Proti , w tym z platformy e-learningowej eProti, dając tym samych dzieciom mocny fundament do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych latach edukacji • Przećwiczy ( na praktycznych warsztatach) metody i formy pracy zarówno z małą , jak i dużą grupa dzieci, pozna szereg zabaw zarówno statycznych, jak i dynamicznych • Nauczy się reagować w sytuacjach trudnych ( w tym z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach, odpowiednich reakcji w przypadku, gdy w grupie mamy np dziecko ze stwierdzonym ADHD )
Drukuj do PDF