Kategorie usług
 
Menu

Napędy i sterowania serwohydrauliczne (H4)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/08/20/5274/205462
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 138,89 zł Cena brutto za godzinę 170,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-26 Termin zakończenia usługi 2019-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-19
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EMT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Katarzyna Miłoszewska Telefon 506 589 491
E-mail katarzyna.miloszewska@emt-systems.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie: • wiedzy na temat technik sterowania proporcjonalnego • wiedzy z zakresu budowy i zasad działania zaworów serwohydraulicznych ze sprzężeniem mechanicznym oraz ciśnieniowym • wiedzy w zakresie metody sterowania natężeniem i kierunkiem przepływu oraz ciśnieniem z zastosowaniem zaworów serwohydraulicznym • umiejętności z zakresu interpretacji parametrów statycznych oraz dynamicznych zaworów serwohydraulicznych • umiejętności z zakresu interpretacji charakterystyki serwozaworów • wiedzy z zakresu budowy oraz nastawiania parametrów regulatorów w hydraulicznych układach automatycznej regulacji • umiejętności dokonywania oceny stanu technicznego zaworów serwohydraulicznych na podstawie analizy parametrów pracy. • kompetencji społecznych w zakresie samokształcenia się z obszaru napędów i sterowań serwohydraulicznych oraz identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.
Drukuj do PDF