Kategorie usług
 
Menu

Usługa doradcza związana z Przewodnikiem po Zintegrowanym Systemie Zarządzania.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/07/13/9075/191237
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 230,00 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 153,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-08-16 Termin zakończenia usługi 2018-08-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-07-13 Termin zakończenia rekrutacji 2018-08-15
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe "AGM"
Osoba do kontaktu Marzena Kłunduk Telefon 608153413
E-mail mklunduk@agm-konsulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa ma na celu przygotowanie uczestnika do opracowania poprawnej dokumentacji dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania w kontekście wymagań norm: 9001:2015 oraz 14001:2015 w obrębie swojego przedsiębiorstwa. W jej trakcie zostanie omówiony szczegółowo zakres i harmonogram prac, które należy wykonać, aby przygotować przedsiębiorstwo do auditu re/certyfikacyjnego na zgodność z wymaganiami norm 9001:2015 oraz 14001:2015. Uczestnik pod okiem trenera prowadzącego będzie samodzielnie wykonywać korekty prowadzonej dokumentacji oraz omawiać celowość dokonywanych zmian i uzupełnień.
Drukuj do PDF