Kategorie usług
 
Menu

Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego. KURS A - " Biomechaniczne diagnozowanie i terapia wg metody McKenziego - kręgosłup lędźwiowy"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/06/06/25663/177145
Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 1 650,00 zł
Cena netto za godzinę 58,93 zł Cena brutto za godzinę 58,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 28
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-13 Termin zakończenia usługi 2018-12-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-06-07 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-10
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Medycyna
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny , data ważności – bezterminowo, zakres uprawnień – proszę uzupełnić o nazwę kursu zgodnie z zap „Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego."
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Instytut McKenziego Polska
Osoba do kontaktu Agnieszka Kołosowska Telefon +48 503048870
E-mail agnieszka.kolosowska@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nauczenie umiejętnego diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn wg metody McKenziego.


Drukuj do PDF