Kategorie usług
 
Menu

Szkoła Project Managerów – studia podyplomowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/05/22/9533/171448
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 27,78 zł Cena brutto za godzinę 27,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-23 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-01
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu APAULY GROUP Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Barbara Bentkowska Telefon +48 533 323 441
E-mail szkolenia@szkola.pm
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent po zakończeniu studiów: Obszar WIEDZA: -ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu, -zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym, -ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań, -posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych, -zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk. Obszar UMIEJĘTNOŚCI: -umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu, -umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach, -potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu, -wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia, -prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie. Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE: -promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów, -jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy, -jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach, -wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych, -dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.
Drukuj do PDF