Kategorie usług
 
Menu

Efektywniejszy(a) ja - trening koncentracji i pamięci


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/05/21/7930/170794
Cena netto 520,00 zł Cena brutto 520,00 zł
Cena netto za godzinę 32,50 zł Cena brutto za godzinę 32,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-18 Termin zakończenia usługi 2018-06-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-21 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-08
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny prowadzenie kursów dokształcających i szkoleń, wydawanie świadectw ukończenia kursów dokształcających i szkoleń zgodnie z art. 6.1 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.05.2005 r. (z późn. zmianami) - Dz.U. z dnia 15.11.2016 r. poz. 1842
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Humanitas
Osoba do kontaktu Agata Piątkowska Telefon 32 363 12 03
E-mail agata.piatkowska@humanitas.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie umiejętności szybkiego czytania, skutecznego przyswajania wiedzy, segregacji i zapamiętywania nowych informacji.
Drukuj do PDF