Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie w Samorządzie Terytorialnym (2018/19 jesień)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/05/18/11304/169842
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 11,36 zł Cena brutto za godzinę 11,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 220
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-18 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-31
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Osoba do kontaktu Igor Skrodzki Telefon +48 666 828 220
E-mail igor.skrodzki@wsa.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę z zakresu organizacji samorządu terytorialnego oraz kompetencji jego organów i ukształtowanie umiejętności związanych z planowaniem działalności społeczno- gospodarczej na poziomie lokalnym i regionalnym.
Drukuj do PDF