Kategorie usług
 
Menu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/17/9313/158008
Cena netto 349,00 zł Cena brutto 349,00 zł
Cena netto za godzinę 69,80 zł Cena brutto za godzinę 69,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-19 Termin zakończenia usługi 2018-06-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-17 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-12
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Iwona Matysiak Telefon 223519323
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Poznanie zmian wprowad­zonych do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Drukuj do PDF