Kategorie usług
 
Menu

Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/16/13089/157777
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-11 Termin zakończenia usługi 2018-06-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-16 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-06
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail biuro@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W trakcie szkolenie przekażemy Państwu wiedzę niezbędną do przygotowania firmy na zmiany nadchodzące w związku z wprowadzeniem systemu „split payment” („podzielonej płatności”) w podatku VAT. Szkolenie ma również na celu przybliżenie zagadnień związanych rozliczeniem podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających się najczęściej w codziennej praktyce gospodarczej. „Podzielona płatność” jest kolejnym planowanym sposobem na uszczelnienie systemu podatku VAT. Efekt „split payment” będzie miał wpływ nie tylko na rozliczenia podatkowe ale również na płynność finansową podatników. W medialnym przekazie Ministerstwo Finansów stara się przekonać, że zastosowanie „split payment” będzie miało charakter dobrowolny. Z projektowanych zmian w przepisach wynika jednak, że rozwiązania to w praktyce dotknie każdego podatnika VAT. W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu szczegółowo projektowane zmiany przepisów ustawy o VAT oraz Prawa Bankowego, które mają regulować to zagadnienie. Ponieważ korzystanie z systemu „split payment” nie do końca ma być dobrowolne, warto już teraz rozważyć zalety (korzyści) i wady tego systemu, by przygotować się do planowanych zmian, szczególnie pod kątem zachowania płynności finansowej.
Drukuj do PDF