Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.CE-P. JAREM


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/16/11964/157638
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 300,00 zł
Cena netto za godzinę 92,00 zł Cena brutto za godzinę 92,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2018-08-03 Termin zakończenia usługi 2018-09-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-23 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "DANUTA" Danuta Kardaś
Osoba do kontaktu Aneta Urbanowicz Telefon 517520386
E-mail anetakardas@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E. Kategoria C+E uprawnia do kierowania: - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą, -zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami). Podczas trwania kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu przygotowania i obsługi samochodu do jazdy. W trakcie trwania usługi uczestnik nabędzie umiejętności prowadzenia samochodu z przyczepą w ruchu drogowym i podczas manewrów na placu manewrowym. Uczestnik opanuje również czynności kontrolno obsługowe pojazdu. Kompetencje społeczne:. Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy.
Drukuj do PDF