Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/09/14073/154676
Cena netto 6 500,00 zł Cena brutto 6 500,00 zł
Cena netto za godzinę 29,02 zł Cena brutto za godzinę 29,02
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 224
Termin rozpoczęcia usługi 2018-11-03 Termin zakończenia usługi 2019-06-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-10 Termin zakończenia rekrutacji 2018-10-08
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Prowadzenie studiów podyplomowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Walidacja zostanie przeprowadzona zgodnie z uczelnianym systemem zapewnienia jakości. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wskazuje liczbę punktów ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
Osoba do kontaktu Bartłomiej Cieszyński Telefon +48 17 866 15 18
E-mail csp@wsiz.rzeszow.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Przygotowanie do wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie i rozwój organizacji.
Cel edukacyjny
Zapoznanie z podstawowymi funkcjami i funkcjonalnościami programu SAP i jego efektywnego wykorzystania w organizacji. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności efektywnego wykorzystania systemów wspomagających zarządzanie firmą.


Drukuj do PDF