Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/03/18145/152230
Cena netto 3 400,00 zł Cena brutto 3 400,00 zł
Cena netto za godzinę 21,12 zł Cena brutto za godzinę 21,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 161
Termin rozpoczęcia usługi 2018-12-15 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-24 Termin zakończenia rekrutacji 2018-11-17
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Osoba do kontaktu MICHALINA KRZYŻAK Telefon +48 85 748 55 59
E-mail michalina.krzyzak@umb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji, poprzez planowanie programów edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, programów polityki zdrowotnej.
Drukuj do PDF