Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe Epidemiologia


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/04/02/18145/152097
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł
Cena netto za godzinę 17,84 zł Cena brutto za godzinę 17,84
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 213
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-20 Termin zakończenia usługi 2019-06-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-23 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-28
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Osoba do kontaktu MICHALINA KRZYŻAK Telefon +48 85 748 55 59
E-mail michalina.krzyzak@umb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych EPIDEMIOLOGIA jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.
Drukuj do PDF