Kategorie usług
 
Menu

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III - Kielce


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/28/9013/139026
Cena netto 750,00 zł Cena brutto 750,00 zł
Cena netto za godzinę 20,83 zł Cena brutto za godzinę 20,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-07 Termin zakończenia usługi 2020-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-23 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-01
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Szkolenie zakończone Będzie egzaminem zewnętrznym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy w celu uzyskania uprawnień - świadectwa oraz książeczki operatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Marcin Przygodzki Telefon 41 366 49 71 wew 133
E-mail kielce-ckz@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do pozyskania kwalifikacji w zawodzie operatora pilarek mechanicznych, przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy oraz zasad pracy poszczególnych zespołów i układów pilarek mechanicznych do ścinki drzew, przepisów bhp dotyczących eksploatacji produkcyjnej pilarki mechanicznej do ścinki drzew, techniki bezpiecznej i ekonomicznej pracy - umie samodzielnie pracować maszynami różnych rodzajów i typów, koordynować pracę maszyn jw. z maszynami współpracującymi, współpracować z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót, organizować pracę ww.maszyn w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych - ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu


Drukuj do PDF