Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C i C+E


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/05/10312/129493
Cena netto 4 700,00 zł Cena brutto 4 700,00 zł
Cena netto za godzinę 72,31 zł Cena brutto za godzinę 72,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-26 Termin zakończenia usługi 2018-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-05 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-25
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydawany w myśl regulacji zgodnych z zapisami Ustawy o ruchu drogowym
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Uprawnienia do kierowania / prawa jazdy kat C, C+E po egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Prawo jazdy ma charakter międzynarodowy
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Osoba do kontaktu Małgorzata Marmolejo Loayza Telefon 501 162 510
E-mail osk@wmzdz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Opanowanie przez uczestnika kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z kierowaniem pojazdami kategorii C oraz C+E prawa jazdy. Kierowca samochodu ciężarowego - kod zawodu : 833203 Absolwent kursu: zna przepisy ruchu drogowego i zasady obsługi pojazdu ciężarowego, przestrzega obowiązujących przepisów w trakcie poruszania się w terenie miejskim i niezabudowanym, bezpiecznie obsługuje pojazd w trakcie przewożenia ładunków i manewrowania. potrafi udzielić pierwszej pomocy rannym i osobom poszkodowanym. Absolwent szkolenia jest przygotowany do bezpiecznego poruszania się zespołem pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami. Absolwent szkolenia uzyskuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz prawo jazdy po egzaminie zewnętrznym w WORD
Drukuj do PDF