Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 dofinansowany z EFS w wymiarze 240 godzin.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/02/02/10601/128905
Cena netto 5 600,00 zł Cena brutto 5 600,00 zł
Cena netto za godzinę 23,33 zł Cena brutto za godzinę 23,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 240
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2020-08-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-03 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-28
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta Gliszczyńska
Osoba do kontaktu Grazyna Gliszczynska Telefon 856635331, 604248328
E-mail biuro@perfect.ids.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie językowe na poziomie A2 pozwoli uczestnikom na wykorzystanie danej wiedzy w praktyce, rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie zdolności samodzielnego porozumiewania się w języku angielskim. Celem kształcenia będzie rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych : rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie: • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych • rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem • doskonalenie umiejętności pisania zgodnie z określonymi kryteriami • uczenie stosowania podstawowych form wypowiedzi z dbałością o ich poprawność i estetykę • wdrażanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.


Drukuj do PDF