Kategorie usług
 
Menu

KPI – KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji biznesowych, analizowaniu, raportowaniu realizacji celów firmy. Praktyczne warsztaty dla menedżerów


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/31/7829/128146
Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 390,00 zł
Cena netto za godzinę 86,88 zł Cena brutto za godzinę 86,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-12 Termin zakończenia usługi 2018-06-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-31 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-06
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Król Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy szkolenia: poznają podstawy teorii i filozofii KPI zdobędą wiedzę i umiejętności formułowania KPI i następnie egzekwowania ich wykonania poznają zasady doboru wskaźników KPI do specyfiki realizowanych celów uświadomią sobie znaczenie właściwego doboru wskaźników KPI nauczą się definiować kluczowe wskaźniki dla różnych stanowisk pracy nabędą umiejętności dokonywania oceny realizacji celów o precyzyjnie określone mierniki będą umieli prowadzić rozmowy przygotowujące podwładnych do określenia celów oraz rozmowy mobilizujące do ich realizacji
Drukuj do PDF